10 câu nói bất hủ để đời của tỷ phú Trung Quốc, Jack Ma

Jack Ma (15/10/1064) – Ông chủ Alibaba – người giàu nhất nhì châu Á cũng như Trung Quốc khi sở hữu khối tài sản trị giá 23,1 tỷ USD (tính đến 4/2016). Ông đã có sức ảnh hưởng cực lớn trong khu vực Châu Á nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Jack Ma ( Mã Vân) – Doanh nhân Trung Quốc đại lục đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Forbes

Cả cuộc đời ông đầy rẫy những thất bại và để có được sự nghiệp thành công như ngày hôm nay phải trải qua không ít khó khăn, những châm ngôn kinh doanh của ông cũng đúc rút từ kinh nghiệm xương máu quý báu. Thử lắng nghe và trải nghiệm những câu nói bất hủ để đời của nhà tỷ phú Jack Ma.

Người ta cần luôn hiểu rằng tiền bạc và chính trí không thể nào đi cùng nhau. Khi bạn tham gia vào chính trị, đừng bao giờ nghĩ về tiền bạc nữa. Khi bạn đang lãnh đạo một doanh nghiệp, đừng bao giờ nghĩ tới việc liên quan tới chính trị.

– “One should always understand that money and political power can never go hand in hand. Once you are in politics, don’t ever think about money anymore. Once you are running a business, don’t ever think of being involved in politics”

Tôi dùng triết lý Thái cực quyền trong kinh doanh. Bình tĩnh, luôn có đường ra và Giữ bản thân cân bằng và trong lúc đó, đừng cố giết đối thủ.

– “I use Thai Chi philosophy in business: Calm down, There’s always a way out and Keep yourself balanced, and meanwhile, don’t try to kill your competitors”

Trường kinh tế dạy nhiều kỹ năng về cách kiếm tiền và kinh doanh. Nhưng tôi muốn nói rằng nếu bạn muốn kinh doanh, bạn phải có giá trị, để phụng sự người khác, để giúp đỡ người khác – đó là chìa khóa.

– “The business schools teach a lot of skills about how to make money and how to run a business. But I want to tell people that if you want to run a business, you have to run the value first, to serve the others, to help the others – that’s the key”

Đừng bao giờ cạnh tranh về giá, thay vì thế, hãy cạnh tranh về dịch vụ và sự đổi mới.

– “Never ever compete on prices, instead compete on services and innovation”

Quên đối thủ cạnh tranh đi, hãy tập trung vào khách hàng.

– “Forget about your competitors, just focus on your customers”

Tôi cố làm mình hạnh phúc bởi vì tôi biết nếu tôi không hạnh phúc, đồng nghiệp của tôi không hạnh phúc và các cổ đông của tôi không hạnh phúc và khách hàng của tôi không hạnh phúc.

– “I try to make myself happy because I know that if I’m not happy, my colleagues are not happy and my shareholders are not happy and my customers are not happy”

Thành công và lợi nhuận là kết quả của việc tập trung vào khách hàng và nhân viên, không phải mục tiêu.

– “Success and profitability are outcomes of focusing on customers and employees, not objectives”

Nhà doanh nhân thực thụ không có kẻ thù. Một khi anh ta hiểu được điều này, bầu trời là giới hạn.

– “A real businessman or entrepreneur has no enemies. Once he understand this, the sky’s the limit”

Nếu hơn 90% đám đông nói “Có” với việc duyệt một bản đề xuất, tôi chắc chắn sẽ vứt nó vào thùng rác. Lý do rất đơn giản: nếu có nhiều người như vậy nghĩ rằng bản đề xuất là tốt, chắc chắn sẽ có nhiều người hẳn đã đi theo hướng đó, và cơ hội không còn thuộc về chúng tôi.

– “If there are over 90% of the crowd saying “Yes” to approving a proposal, I will surely dispose the proposal into the bin. The reason is simple: if there are so many people who thinks that the proposal is good, surely there will be many people who would have been working on it, and the opportunity no longer belongs to us”

Ngày nay, kiếm tiền rất đơn giản. Nhưng kiếm tiền bền vững, trong khi có trách nhiệm với xã hội và cải thiện thế giới thì rất khó.

– “Today, making money is very simple. But making sustainable money while being responsible to the society and improving the world is very difficult”