Hãy hỏi khách hàng trước khi thêm bất cứ gia vị gì vào đồ ăn của họ

Hãy hỏi khách hàng trước khi thêm bất cứ gia vị gì vào đồ ăn của họ