Bản mô tả công việc nhân viên lễ tân trong kinh doanh nhà hàng

Lễ tân trong nhà hàng, khách sạn nói không quá chính là bộ mặt của nhà hàng, khách sạn bởi đây chính là người đầu tiên đón tiếp và để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với khách hàng.

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN LỄ TÂN

JOB TITLE/ Vị trí: Receptionist / Nhân viên Lễ Tân
DEPARTMENT/BỘ phận: Phục vụ / Service
WORKING LOCATION/Nơi làm việc:
HOURS OF VVORK/Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần, Làm thêm giở nếu được yêu cầu06 working days for a weekExtra working hours when required by HOD
LEVEL/Cấp bậc: Nhân viên / Staff
REPORTING LINE/Báo cáo cho: Trưởng bộ phận/Ban giám đốcHOD /Board of Management

JOB SUMMARY / Miêu tả:

Chịu trách nhiệm về việc đón tiếp, hướng dẫn giới thiệu cho khách hàng về nhà hàng và các loại hình phục vụ của nhà hàng.

Responsible for the reception, guidance and referral customers in restaurants and other types of restaurants serve.

MAIN DUTIES AND RESPONSIBILITIES/ Yêu cầu công việc:

1. Đi làm đầy đủ, đúng giờ theo đúng lịch làm việc do Trường Bộ phận sắp xếp. Trong trường hợp đột xuất, phải báo ngay cho TBP và hoàn thiện “Giấy phép xin nghỉ” ngay khi bắt đầu đi làm trở lại.

Work on time in accordance with the schedule arranged by the Head of Department. In urgent cases, must immediately notify the HOD and complete the “Leave Form” when start working again.

2. Luôn kiểm tra và nắm rõ thông tin về số lượng khách đã đặt bàn trong ngày và những ngày kế tiếp. Thông báo ngay cho TBP về các yêu cầu đặc biệt của khách hàng (nếu có).

Check the reservation book for reservations for the next meal period. Notify the HOD of any special parties.

3. Chịu trách nhiệm nắm bắt thông tin về số lượng khách đặt, phối kết hợp với các bộ phận khác để phục vụ khách kịp thời.

Responsible capture information about the number of customers booked, coordination with other departments to seme customers promptly.

4. Tiếp đón khách hàng một cách cởi mở, thân thiện và đưa khách tới bàn. Thông báo rõ ràng cho nhân viên phục vụ tại khu vực đó về sự có mặt của khách.

Welcoming customers friendly and guide guests to the table. Clearly inform the service staff in the area of the presence of visitors.

5. Nhận điện thoại của khách, cung cấp thông tin về nhà hàng, số lượng bàn còn trống và tư vấn cho khách hàng về vị trí ngồi theo sở thích của họ. Đối với các đối tác của nhà hàng, nối máy tới các phòng ban có liên quan.

Get phone of clients , offers information about restaurants, the number of empty tables and advising clients on the sitting position according to their preferences. For the restaurant’s partners, connect to relevant departments.

6. Luôn hiểu rõ về các dịch vụ kinh doanh, phong cách ẩm thực của nhà hàng, số lượng bàn trong nhà hàng để cung cấp thông tin cho khách hàng được rành mạch, cụ thể.

Always aware of the business service, cuisine of the restaurant, the number of tables in the restaurant to provide information to customers is clearly and specificall.

7. Luôn chú ý về trang phục và luôn trang điểm nhẹ trong ca làm việc, luôn tự tin trong giao tiếp và cố gắng tạo ấn tượng tốt đẹp với khách hàng ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, luôn nói cảm ơn khách hàng trước và sau khi phục vụ.

Always pay attention to costumes and makeup are always slight shifts , always confident in communicating and frying to make a good impression with the customer right from the first contact, always say “thankyou” customers before and after while serving.

8. Lắng nghe các yêu cầu, phàn nàn của khách hàng để có phương án giải quyết cho họ. Báo cáo ngay cho TBP về các sự cố phát sinh.

Listen requirements , customer complained of a plan to solve them. Immediately report the incident to HOD.

9. Lễ tân luôn sẵn sàng giúp đỡ khách hàng bất kỳ lúc nào được yêu cầu.

Always ready to help customers at any time of the request.

10. Tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định của Công ty.

Compliance and follow the rules and regulations of the Company.

Bạn có thể tham khảo thêm:

Các bảng mô tả công việc cần có trong kinh doanh nhà hàng

Bảng mô tả công việc nhân viên thu ngân trong kinh doanh nhà hàng

Bảng mô tả công việc bảo vệ trong kinh doanh nhà hàng

Bảng mô tả công việc thủ kho trong kinh doanh nhà hàng

Bảng mô tả công việc nhân viên mua hàng trong kinh doanh nhà hàng

Bảng mô tả công việc quản lý bếp trong kinh doanh nhà hàng

Bảng mô tả công việc quản lý trong kinh doanh nhà hàng

Bảng mô tả công việc tổng quản lý trong kinh doanh nhà hàng