Bản mô tả công việc nhân viên thu ngân trong kinh doanh nhà hàng

Thu ngân là người trực tiếp nhận tiền thanh toán từ khách hàng và quyết toán lại doanh thu mỗi ngày, vì thế, đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận.

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN THU NGÂN

JOB TITLE/ Vị trí: Cashier / Nhân viên thu ngân
DEPARTMENT/ Bộ phận: Accountant/ Kế toán
WORKING LOCATION/Nơi làm việc:  
HOURS OF WORK/ Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần, Làm thêm giờ nếu được yêu cầu06 working days for a weekExtra working hours when reqmred by HOD
LEVEL / Cấp bậc Nhân viên / Staff
REPORTING LINE/Báo cáo cho: Trưởng Bộ phận/ Ban Giám đốcHOD /Board of Management

JOB SUMMARY / Miêu tả:

Chịu trách nhiệm việc thanh toán cho khách hàng, đảm bảo luôn đúng, đầy đủ và chính xác.

Responsible for customer payments, ensuring always true, complete and accurate.

MAIN DUTIES AND RESPONSIBILITIES/ Yêu cầu công việc:

1. Đi làm đầy đủ, đúng giờ theo đúng lịch làm việc do Trường Bộ phận sắp xếp. Trong trường hợp đột xuất, phải báo ngay cho TBP và hoàn thiện “Giấy phép xin nghỉ” nghi khi bắt đầu đi làm trở lại.

Work on time in accordance with the schedule arranged by the Head of Department. In urgent cases, must immediately notify the HOD and complete the “Leave Form” when start working again.

2. Nắm vững quy trình thanh toán, thao tác thực hiện trên máy POS, đảm bảo việc thanh toán cho khách hàng nhanh, đầy đủ, chính xác.

Mastering the payment process, perform operations on POS systems, ensuring customers pay forfast, complete and accurate.

3. Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của Phòng Kế toán.

Prepare daily sales reports as required by the Accounting Department.

4. Thực hiện đúng quy trình mở ca, đóng ca khi kết thúc ca làm việc của mình, đảm bảo số tiền thu được khớp với doanh thu trên máy POS hàng ngày.

Strictly observe the open cases, closed cases at the end of their work shifts, ensuring the match proceeds on POS sales daily.

5. Rõ ràng, chính xác, minh bạch trong việc thu tiền của khách hàng theo hóa đơn, lập sổ theo dõi hàng ngày của bộ phận thu ngân hàng ngày.

Obviously, accuracy, and transparency in the collection of customer bills, open books for daily monitoring of the banking department.

6. Viết hóa đơn GTGT cho khách hàng hàng ngày, đảm bảo chính xác và kịp thời.

Write tax invoices to customers daily, to ensure accurate and timely.

7. Báo cáo ngay cho TBP khi có sự cố phát sinh hoặc bộ phận kỹ thuật khi phần mềm bị mất mạng, hạn chế tối đa việc thanh toán thủ công.

Report to HOD immediately when problems arise of when the technical department lost network software, minimizing the payment manually.

8. Thông báo và thống nhất ngay với bộ phận Phục vụ khi phát sinh việc ghép bàn, tách bàn, tách doanh thu… để việc thanh toán cho khách hàng được chính xác tuyệt đối, không làm ảnh hưởng tới thời gian của khách hàng.

Immediately notified and agreed with the catering division multiplexing arising table , table splitting, splitting revenue … for customer payments to be absolutely accurate, do not affect the customer’s time.

9. Tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định của Công ty.

Compliance and follow the rules and regulations of the Company.

Bạn có thể tham khảo thêm:

Các bảng mô tả công việc cần có trong kinh doanh nhà hàng

Bảng mô tả công việc nhân viên lễ tân trong kinh doanh nhà hàng

Bảng mô tả công việc bảo vệ trong kinh doanh nhà hàng

Bảng mô tả công việc thủ kho trong kinh doanh nhà hàng

Bảng mô tả công việc nhân viên mua hàng trong kinh doanh nhà hàng

Bảng mô tả công việc quản lý bếp trong kinh doanh nhà hàng

Bảng mô tả công việc quản lý trong kinh doanh nhà hàng

Bảng mô tả công việc tổng quản lý trong kinh doanh nhà hàng