Bảng mô tả công việc bếp trưởng trong kinh doanh nhà hàng

Bếp trưởng là một vị trí rất quan trọng trong nhà hàng của bạn. Nó sẽ quyết định món ăn có ngon hay không, khách hàng có quay trở lại với nhà hàng của bạn hay không.

mô tả công việc bếp trưởng

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC BẾP TRƯỞNG

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

Chức danh    Bếp trưởng Thời gian làm việc
Bộ phận    Bếp Ca
Quản lý trực tiếp    Quản lý bếp Ngày nghỉ
Quản lý gián tiếp    Tổng quản lý  

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Quản lý toàn bộ công việc bếp

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Stt Nhiệm vụ Diễn giải
1 Quản lý hàng hoá của bếp nóng
 • Trực tiếp kiểm tra chất lượng thực phẩm mua vào.
 • Hàng ngày kiểm tra chất lượng các loại gia vị, thực phẩm tồn vào cuối ca để có biện pháp bảo quản kịp thời.
 • Trực tiếp xét duyệt các loại thực phẩm bị huỷ.
2 Đảm bảo chất lượng món ăn
 • Hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhân viên liên quan.
 • Kiểm soát quá trình nhân viên thực hiện để đảm bảo tiêu chuẩn món ăn.
 • Trực tiếp kiểm tra món ăn trước khi chuyển cho bộ phận phục vụ.
3 Điều hành công việc
 • Phân công công việc cho nhân viên trong bếp.
 • Trực tiếp phổ biến cho nhân viên các quy định, hay thông tin của cấp trên hoặc các bộ phận chức năng.
 • Kiểm soát nhân viên thực hiện theo đúng các quy trình, hướng dẫn của công ty.
4 Quản lý công cụ, tài sản được giao.
 • Định kỳ 25 hàng tháng phối hợp với bộ phận kế toán để kiểm kê danh mục tài sản, công cụ.
 • Theo dõi, hướng dẫn nhân viên thực hiện việc sử dụng, bảo quản tài sản, công cụ.
5 Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Trực tiếp tổ chức việc vệ sinh các công cụ, dụng cụ dùng cho bếp nóng (trừ chén bát do tổ chén bát rửa).
 • Chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm trong bếp.
6 Quản lý nhân sự bếp
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan về việc tuyển dụng, đào tạo nhân viên bếp.
 • Trực tiếp kèm cặp nhân viên thực hiện các nghiệp vụ.
 • Tổ chức thực hiện các chính sách, thủ tục nhân sự của công ty tại bếp
7 Phối hợp với các bộ phận
 • Thực hiện phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Giải quyết thắc mắc khiếu nại của khách liên quan đến bếp nóng.
8 Trực tiếp nấu các món…
 • Nhận order từ Food caller liên quan đến món ….
 • Trực tiếp giao cho các nhân viên thực hiện việc sơ chế, làm công việc thớt.
 • Trực tiếp nấu món hoặc giao cho NV nấu món.

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

Theo kế hoạch công việc ngày.

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của nhà hàng.

 

Kinh doanh nhà hàng, Ngày   tháng   năm 20

Bếp trưởng bếp Quản lý bếp Phòng HCNS Giám đốc