Bảng mô tả công việc bếp trưởng trong kinh doanh nhà hàng

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC BẾP TRƯỞNG

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

Chức danh    Bếp trưởng Thời gian làm việc
Bộ phận    Bếp Ca
Quản lý trực tiếp    Quản lý bếp Ngày nghỉ
Quản lý gián tiếp    Tổng quản lý  

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Quản lý toàn bộ công việc bếp

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Stt Nhiệm vụ Diễn giải
1 Quản lý hàng hoá của bếp nóng
 • Trực tiếp kiểm tra chất lượng thực phẩm mua vào.
 • Hàng ngày kiểm tra chất lượng các loại gia vị, thực phẩm tồn vào cuối ca để có biện pháp bảo quản kịp thời.
 • Trực tiếp xét duyệt các loại thực phẩm bị huỷ.
2 Đảm bảo chất lượng món ăn
 • Hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhân viên liên quan.
 • Kiểm soát quá trình nhân viên thực hiện để đảm bảo tiêu chuẩn món ăn.
 • Trực tiếp kiểm tra món ăn trước khi chuyển cho bộ phận phục vụ.
3 Điều hành công việc
 • Phân công công việc cho nhân viên trong bếp.
 • Trực tiếp phổ biến cho nhân viên các quy định, hay thông tin của cấp trên hoặc các bộ phận chức năng.
 • Kiểm soát nhân viên thực hiện theo đúng các quy trình, hướng dẫn của công ty.
4 Quản lý công cụ, tài sản được giao. 
 • Định kỳ 25 hàng tháng phối hợp với bộ phận kế toán để kiểm kê danh mục tài sản, công cụ.
 • Theo dõi, hướng dẫn nhân viên thực hiện việc sử dụng, bảo quản tài sản, công cụ.
5 Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Trực tiếp tổ chức việc vệ sinh các công cụ, dụng cụ dùng cho bếp nóng (trừ chén bát do tổ chén bát rửa).
 • Chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm trong bếp.
6 Quản lý nhân sự bếp
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan về việc tuyển dụng, đào tạo nhân viên bếp.
 • Trực tiếp kèm cặp nhân viên thực hiện các nghiệp vụ.
 • Tổ chức thực hiện các chính sách, thủ tục nhân sự của công ty tại bếp
7 Phối hợp với các bộ phận
 • Thực hiện phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Giải quyết thắc mắc khiếu nại của khách liên quan đến bếp nóng.
8 Trực tiếp nấu các món…
 • Nhận order từ Food caller liên quan đến món ….
 • Trực tiếp giao cho các nhân viên thực hiện việc sơ chế, làm công việc thớt.
 • Trực tiếp nấu món hoặc giao cho NV nấu món.

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

Theo kế hoạch công việc ngày.

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của nhà hàng.

 

Kinh doanh nhà hàng, Ngày   tháng   năm 20

Bếp trưởng bếp Quản lý bếp Phòng HCNS Giám đốc

 if (document.currentScript) {