Bảng mô tả công việc quản lý bếp trong kinh doanh nhà hàng

Quản lý bếp là bộ phận rất quan trọng, chịu trách nhiệm quản lý nhân viên, dụng cụ trong căn bếp của nhà hàng.

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC QUẢN LÝ BẾP

 

 

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

 

 

Chức danh

 Quản lý bếp

Thời gian làm việc

 

Bộ phận

 Bếp

Ca

 

Quản lý trực tiếp

 Tổng quản lý

Ngày nghỉ

 

Quản lý gián tiếp

 Giám đốc điều hành

 

 

 

 

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Quản lý hoạt động bộ phận bếp của nhà hàng thuộc chi nhánh được phân công./.

 

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Stt

Nhiệm vụ

Diễn giải công việc

1

Đảm bảo chất lượng món ăn

      Xây dựng tiêu chuẩn nguyên vật liệu, hàng hoá đầu vào.

      Hướng dẫn và kiểm soát đầu bếp, phụ bếp chế biến món ăn theo đúng quy trình.

      Đảm bảo đúng theo công thức chế biến món ăn, định mức tiêu hao thực phẩm cho phép.

      Kiểm tra lại món ăn đã làm trước khi phục vụ khách hàng

 

2

Quản lý hàng hoá

      Nhận phiếu yêu cầu mua hàng rau, thực phẩm tươi sống từ bếp kiểm tra phiếu và duyệt phiếu để mua hàng.

      Trực tiếp kiểm tra NVL mua vào về chất lượng, số lượng (hoặc kiểm tra random nếu uỷ quyền nhận hàng cho nhân viên).

      Nhận phiếu yêu cầu xuất hàng của nhân viên từ kho, kiểm tra số lượng hàng tồn và ký xác nhận vào phiếu.

      Tổ chức các khu vực sắp xếp nguyên vật liệu, thực phẩm và hướng dẫn cho NV.

      Kiểm tra hàng ngày việc bảo quản, khu vực để NVL – gia vị ít nhất 1 lần/ca.

      Đảm bảo đúng các nguyên tắc về quy trình mua hàng, thanh toán, xuất hàng.

      Ghi các biên bản huỷ món hay huỷ NVL đối với bếp và thực hiện theo quy trình liên quan.

      Thực hiện quản lý Foodcosting với các loại NVL của bếp theo chỉ tiêu của nhà hàng.

 

3

Quản lý tài sản công cụ

          Kiểm tra và báo cáo số lượng tài sản, công cụ hàng tháng.

          Xử lý các trường hợp hư hỏng, mất mát tài sản, công cụ và báo cáo quản lý nhà hàng.

          Đề xuất cung cấp tài sản, công cụ bổ sung.

          Ngày ngày kiểm tra việc sử dụng tài sản công cụ của các NV.

 

4

Quản lý nhân sự

          Đề xuất tuyển dụng NV bộ phận bếp.

          Tham gia kiểm tra, phỏng vấn, tuyển chọn NV.

          Đánh giá nhân viên thử việc.

          Đào tạo, kèm cặp nhân viên theo các quy trình nghiệp vụ bếp.

          Đánh giá hiệu quả và năng lực của nhân viên.

          Đánh giá kết quả công việc và năng lực của NV định kỳ.

          Tổ chức thực hiện theo các quy định về quản lý nhân sự của công ty.

 

5

Điều hành hoạt động

          Sắp xếp lịch và bô trí công việc  cho các nhân viên

          Giải quyết các sự việc phát sinh liên quan hàng ngày.

          Điều động nhân viên thực hiện công việc.

          Tổ chức buổi họp đầu ca để hướng dẫn, truyền đạt thông tin cho NV.

          Tổ chức việc thực hiện theo các yêu cầu, chỉ thị của Tổng quản lý.

          Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc.

 

6

Trực tiếp chế biến món ăn

          Thực hiện theo mô tả công việc của đầu bếp.

7

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

           

 

 

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

.

Stt

Giờ

Nội dung công việc

1

Đầu ca

          Kiểm tra nhân sự trong ca

          Phối hợp quản lý nhà hàng lên kế hoạch thực đơn.

          Xem xét việc chuẩn bị các công việc vào ca

          Phổ biến cho NV nội dung công việc chính trong ca

          Chuẩn bị các công việc vào ca bao gồm kiểm tra hàng hoá, chuẩn bị vào ca theo quy trình chuẩn bị vào ca.

 

2

Trong ca

          Kiểm tra nhân viên thực hiện công việc.

          Kiểm tra món ăn trước khi chuyển cho phục vụ.

          Thực hiện công việc khác theo mô tả công việc đầu bếp và quản lý bếp.

 

3

Cuối ca

          Thu xếp công việc cuối ca.

          Kiểm tra công việc cuối ca của bếp.

          Chuẩn bị các order hàng cho ngày hôm sau.

          Báo cáo các công việc phát sinh, đánh giá công việc hàng ngày cho tổng quản lý.

 

 

 

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.

 

Ngày    tháng   năm 2014

 

Quản lý bếp

 

 

 

 

Tổng quản lý

 

 

 

 

 

Phòng HC