Bảng mô tả công việc thủ kho trong kinh doanh nhà hàng

Thủ kho là người chịu trách nhiệm xuất nhập hàng hóa, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và có trách nhiệm.

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỦ KHO

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

 

Chức danh

           Thủ kho

Thời gian làm việc

 

Bộ phận

           Kho

Ca

 

Quản lý trực tiếp

           Giám đốc điều hành

Ngày nghỉ

 

Quản lý gián tiếp

          

 

 

 

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Quản lý kho hàng của công ty./.

 

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Stt

Nhiệm vụ

Diễn giải công việc

1

Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng

          Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/xuất hàng theo đúng quy định.

          Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan.

          Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định.

 

2

Theo dõi hàng hoá xuất nhập tồn

          Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.

          Trực tiếp nhập phiếu xuất vào phần mềm.

          Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.

 

3

Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu

          Đảm bảo tất cả các loại hàng hoá phải có định mức tồn kho tối thiểu.

          Nếu số lượng hàng hoá xuất/nhập biến động, phải đề xuất GD thay đổi định mức tồn kho tối thiểu cho phù hợp.

          Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày.

 

4

Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho

          Định kỳ theo kế hoạch lập các phiếu yêu cầu mua hàng hoặc đơn hàng nhập khẩu.

          Theo dõi quá trình nhập hàng, đôn đốc việc mua hàng.

          Trực tiếp làm thủ tục mua hàng và theo dõi nhập hàng Thái Lan.

 

5

Sắp xếp hàng hoá trong kho

          Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hoá trong kho.

          Sắp xếp hàng hoá tránh bị ướt, đổ vỡ…

          Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hoá.

 

6

Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hoá trong kho

          Sắp xếp hàng hoá trong kho đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

          Với loại hàng mau hư thì phải quản lý theo nguyên tắc nhập trước xuất trước. FIFO.

 

7

Tuân thủ quy định về PCCC và an toàn trong kho

          Tuyệt đối đảm bảo quy tắc PCCC trong kho.

          Định kỳ hàng tháng kiểm tra lại các kệ hàng tránh kệ bị gãy đổ…

 

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

Stt

Giờ

Nội dung công việc

1

Sáng

          Trực tại kho để xuất hàng 9-11 h.

          Có mặt tại văn phòng 11-12h để cập nhật phiếu xuất hàng và lưu chứng từ.

 

2

Chiều

          Có mặt tại văn phòng 14 – 16h để cập nhật phiếu xuất hàng và lưu chứng từ.

          Có mặt tại kho 16h30 – 18h để xuất hàng.

 

 

 

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.

 

Ngày    tháng   năm 2014

Thủ kho xác nhận

 

 

 

 

 

 

Phòng HCNS

Giám đốc