Bảng mô tả công việc tổng quản lý trong kinh doanh nhà hàng

Tổng quản lý sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ vấn đề chung trong nhà hàng như nhân sự, phục vụ, bếp, thu mua, doanh thu,…

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC TỔNG QUẢN LÝ

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

 

Chức danh

           Tổng quản lý

Thời gian làm việc

 

Bộ phận

           Ban Giám đốc

Ca

 

Quản lý trực tiếp

           Giám đốc điều hành

Ngày nghỉ

 

Quản lý gián tiếp

           Chủ tịch HĐQT

 

 

 

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Quản lý toàn bộ các hoạt động của nhà hàng …….tại chi nhánh được phân công./.

 

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Stt

Nhiệm vụ

Diễn giải công việc

1

Xây dựng hệ thống quản lý cho nhà hàng

         Xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng cho nhà hàng.

         Xây dựng các tiêu chuẩn về chất lượng món ăn, thức uống, phục vụ, vệ sinh…cho nhà hàng.

         Tổ chức thực hiện theo các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ đã ban hành.

         Giám sát việc thực hiện các quy trình, tổ chức cải tiến các quy trình đó.

 

2

Kinh doanh và tiếp thị

         Triển khai, kiểm tra việc sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu trong nhà hàng.

         Đại diện cho nhà hàng trong việc giải quyết tất cả mối quan hệ với các cơ quan nhà nước, các tổ chức..liên quan đến nhà hàng.

         Phối hợp với phòng kinh doanh tiếp thị xây dựng kế hoạch marketing và bán hàng cho nhà hàng và tổ chức theo kế hoạch đã được Giám đốc điều hành duyệt.

         Tổ chức các hoạt động khuyến mãi theo kế hoạch đã được duyệt.

         Trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng sử dụng dịch vụ và tổ chức thực hiện.

         Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng cho nhà hàng.

         Tổ chức hệ thống đánh giá về khách hàng (các nhu cầu của khách, khếu nại, sự thoả mãn) theo quy định của công ty và chuyển các thông tin về khách hàng cho phòng kinh doanh tiếp thị.

         Theo dõi khách hàng VIP, khách hàng thân thiết của nhà hàng và trực tiếp gặp gỡ thăm hỏi khách hàng đột xuất và định kỳ.

         Trực tiếp giải quyết khiếu nại của khách hàng nếu quản lý nhà hàng vắng mặt hoặc không giải quyết được.

3

Quản lý tài chính

         Đại diện nhà hàng ký kết hợp đồng với nhà cung cấp theo thẩm quyền được phân công.

         Nhận báo cáo thu chi hàng ngày từ các bộ phận và tổ chức theo dõi giám sát các báo cáo đó.

         Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận được giao.

         Thực hiện các báo cáo thống kê về tài chính được giao.

4

Quản lý nhân sự, hành chính

         Xây dựng bộ máy nhân sự đảm bảo các yêu cầu được giao.

         Lập kế hoạch phân tích nhu cầu nhân sự và thông qua Giám đốc điều hành duyệt.

         Tổ chức việc đào tạo, phân công công việc, đánh giá nhân sự.

         Tổ chức triển khai, giám sát thực hiện chính sách nhân sự, nội quy của công ty.

         Phát triển đào tạo đội ngũ kế cận cho bộ khung quản lý của nhà hàng.

         Đảm bảo công tác an ninh trong nhà hàng đạt hiệu quả cao.

5

Quản lý tài sản, hàng hoá

         Theo dõi và điều chỉnh định mức sử dụng, định mức tồn kho tối thiểu.

         Theo dõi việc mua hàng hoá theo định mức tồn kho tối thiểu.

         Theo dõi việc sử dụng tài sản, máy móc định kỳ hàng tháng.

         Tổ chức việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, bảo hành các loại máy móc thiết bị trong nhà hàng.

         Chịu trách nhiệm về việc đổi mới trang thiết bị, tài sản của các bộ phận trong nhà hàng.

6

Điều hành hoạt động kinh doanh

         Xây dựng các kế hoạch hoạt động năm, quý, tháng, tuần cho nhà hàng.

         Tổ chức các buổi họp đột xuất, định kỳ để theo dõi, triển khai hoạt động kinh doanh của nhà hàng.

         Giải quyết các sự vụ phát sinh thuộc thẩm quyền.

         Chuẩn bị các báo cáo cho Giám đốc điều hành, Hội đồng quản trị theo quy định.

 

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

Stt

Giờ

Nội dung công việc

1

Đầu giờ

          Kiểm tra hình thức cá nhân.

          Xem xét các công việc trong ngày.

          Xem báo cáo, đề nghị.. của ngày hôm trước.

2

Trong giờ

          Giải quyết các công việc phát sinh.

          Đi 1 vòng để kiểm tra toàn bộ hoạt động của nhà hàng.

          Ăn trưa, ăn tối tại nhà hàng vào giờ cao điểm để kiểm tra việc phục vụ khách.

3

Cuối giờ

          Xem xét các công việc trong ngày, các việc còn tồn đọng .

          Đi 1 vòng kiểm tra các bộ phận 1 lần cuối.

 

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.

Ngày    tháng   năm 2014

Tổng quản lý xác nhận

 

 

 

Phòng HCNS

Giám đốc