Với số lượng bán ra 5.000-7.000 tô, tiền lời thu về của quán vài triệu đồng một ngày 1