Các bảng mô tả công việc cần có trong kinh doanh nhà hàng

Những công việc cần có trong kinh doanh nhà hàng khá phức tạp, cùng điểm qua nhé.

I/ QUẢN TRỊ CÁC BỘ PHẬN  TRONG KINH DOANH NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN

1.1 Mô tả các bộ phận trong nhà hàng

– Bảng mô tả Quản lý nhà hàng

– Bảng mô tả Receptionist

– Bảng mô tả Waiter

– Bảng mô tả Food runner

– Bảng mô tả Thu Ngân

– Bảng mô tả Captain

– Bảng mô tả phụ trách thang máy tầng.

1.2 Quy trình hoạt động các bộ phận trong nhà hàng

– Quy trình đặt bàn

– Quy trình phục vụ trực tiếp

– Hướng dẫn nhân viên lễ tân

– Hướng dẫn nhân viên phục vụ

– Hướng dẫn nhân viên chạy bàn

– Quy trình phục vụ tiệc

– Hướng dẫn cách ghi order

– Quy định quản lý danh mục bộ phận phục vụ

– Hướng dẫn check món

– Hướng dẫn xử lý tình huống nhân viên phục vụ

– Quy trình phục vụ rượu, bia

– Quy trình setup bàn Âu

– Quy trình setup bàn Á

– Quy tắc giao tiếp trong nhà hàng

II/ QUẢN TRỊ BỘ PHẬN BAR

2.1 Mô tả bộ phận Bar

– Mô tả Bartender

– Mô tả Quản lý bar

– Mô tả Tổ trưởng pha chế

– Quy trình bộ phận bar

2. Quy định quản lý hàng hóa quầy bar

III/  QUẢN TRỊ BỘ PHẬN BẾP NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN

3.1 Mô tả công việc bộ phận bếp

– Mô tả quản lý bếp

– Mô tả bếp trưởng

– Mô tả đầu bếp

– Mô tả phụ bếp

3.2 Quy trình bộ phận bếp

– Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn

– Quy định quản lý các loại gia vị hương liệu

– Quy trình chế biến

– Quy định quản lý các loại dụng cụ chế biến

– Quy định quản lý thực phẩm không sử dụng hết

– Quy định quản lý các loại đồ dùng khác

– Quy trình hủy thực phẩm

IV/ QUẢN TRỊ BỘ PHẬN MUA HÀNG CỦA NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN

4.1 Mô tả bộ phận mua hàng

– Mô tả nhân viên mua hàng

– Mô tả trưởng phòng mua hàng

4.2 Quy trình bộ phận mua hàng

– Quy trình đánh giá nhà cung ứng

– Quy trình mua hàng

– Quy trình mua nguyên vật liệu của kho

– Kế hoạch mua hàng nguyên vật liệu

– Quy trình mua hàng hải sản

V/ QUẢN TRỊ BỘ PHẬN KHO CỦA NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN

5.1 Mô tả bộ phận kho

– Mô tả thủ kho

5.2 Quy trình bộ phận kho

– Quy trình xuất nhập hàng hóa

– Quy định sắp xếp lưu kho

– Quy định mức tồn kho

VI/ QUẢN TRỊ BỘ PHẬN THU NGÂN CỦA NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN

6.1 Mô tả bộ phận thu ngân

6.2 Quy trình 

– Quy định xuất và quản lý hóa đơn

– Hướng dẫn nhân viên thu ngân

– Hướng dẫn quản lý tiền

– Hướng dẫn cập nhật tỉ giá hàng ngày

– Hướng dẫn sử dụng phần mềm thu ngân

– Hướng dẫn phát hiện tiền giả

VII/ BỘ PHẬN VỆ SINH NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN

7.1 Mô tả

– Mô tả tổ trưởng vệ sinh

– Mô tả nhân viên vệ sinh

– Mô tả nhân viên rửa chén

7.2 Quy trình

– Hướng dẫn vệ sinh wc

kinh doanh nhà hàng tay ngang

– Hướng dẫn vệ sinh bếp bàn

– Hướng dẫn lau kính

– Hướng dẫn vệ sinh thảm sàn

– Quy trình rửa chén bát.

Bạn có thể tham khảo thêm:

Bảng mô tả công việc nhân viên thu ngân trong kinh doanh nhà hàng

Bảng mô tả công việc nhân viên lễ tân trong kinh doanh nhà hàng

Bảng mô tả công việc bảo vệ trong kinh doanh nhà hàng

Bảng mô tả công việc thủ kho trong kinh doanh nhà hàng

Bảng mô tả công việc nhân viên mua hàng trong kinh doanh nhà hàng

Bảng mô tả công việc quản lý bếp trong kinh doanh nhà hàng

Bảng mô tả công việc quản lý trong kinh doanh nhà hàng

Bảng mô tả công việc tổng quản lý trong kinh doanh nhà hàng