canh-tranh-khoc-liet-trong-phan-khuc-kinh-doanh-nha-hang-tiec-cuoi 1