Chiến lược định giá trong kinh doanh nhà hàng

Giá là một trong 4 yếu tố của công cụ kinh doanh Marketing Mix 4Ps bao gồm: Product (sản phẩm), Price (giá cả), Promotion (xúc tiến thương mại), Place (phân phối). Chiến lược giá cả rất quan trọng đối với những công ty muốn thành công bằng cách tìm ra mức giá để có thể tối đa hoá doanh thu và lợi nhuận. Các công ty có thể sử dụng nhiều định giá khác nhau tuỳ thuộc vào mục tiêu riêng

Giá cao

Với chiến lược giá cao, công ty thiết lập một mức giá cao hơn các đối thủ cạnh tranh. Chiến lước này có thể sử dụng hiệu quả khi sản phẩm có tính độc đáo hoặc sản phẩm lần đầu tiên xuất hiện và doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh khác biệt. Giá cao có thể là một chiến lược hợp lý cho các công ty mới tham gia thị trường và hy vọng tối đa hoá doanh thu trong giai đoạn đầu của vòng đời sản phẩm

 Giá thâm nhập

Một chiến lược giá thâm nhập được thiết kế để chiếm thị phần bằng cách tham gia thị trường với mức giá thấp hơn so với đối thủ nhằm thu hút người mua. Mục tiêu là giúp khách hàng nâng cao nhận thức và dùng thử sản phẩm. Mặc dù, sử dụng chiến lược này có thể làm công ty chịu lỗ, nhưng hy vọng sẽ giúp mở rộng được vị thế có công ty trên thị trường

 Giá tiết kiệm

Chiến lược giá tiết kiệm thường rất quen thuộc trong các tổ chức bán lẻ, ví dụ điển hình là Wal-Mart, thương hiệu gắn liền với chiến lược này. Aldi, một cửa hàng thực phẩm là một ví dụ khách về chiến lược giá tiết kiệm. Các công ty lựa chọn một mức chi phí cơ bản, thấp nhằm làm marketing nhằm giữ giá thấp để thu hút một phân khúc khách hàng cụ thể nhạy cảm với giá cả

 Giảm giá

Các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh đang kể có thể tham gia vào thị trường với chiến lược giảm giá để đạt được lợi thế về doanh thu trước khi các đối thủ cạnh tranh khác bắt đầu cung cấp các sản phẩm tương tự hoặc sản phẩm thay thế

 Giá tâm lý

Giá tâm lý thường rất hay được sử dụng. Ví dụ, 99$ tạo tâm lý “ít hơn” trong tâm trí người tiêu dùng so với 100$. Chỉ một sự khác biệt nhỏ cũng có thể tạo ra những kết quả vô cùng to lớn