Marketing-7P-of-Burger-King (3)

Burger King mở rộng mạng lưới bán hàng cũng như có nguồn thu chính mõi năm nhờ hình thức nhượng quyền thương mại

Burger King mở rộng mạng lưới bán hàng cũng như có nguồn thu chính mõi năm nhờ hình thức nhượng quyền thương mại