DSC01513

Chọn hướng đi khác biệt, Cường chấp nhận nhiều khó khăn, vất vả nhưng luôn vui vẻ. Ảnh: Diệp Sa.