1 cốc Latte( trái) và Cappuccino ( phải )

1 cốc Latte( trái) và Cappuccino ( phải )