Để được công nhận là nhân viên pha chế, ứng viên phải pha được 1 ly Cappuccino hoàn hảo

Để được công nhận là nhân viên pha chế, ứng viên phải pha được 1 ly Cappuccino hoàn hảo