Việt Nam

RSS

Trương gia, Lý Quý: 2 đại gia tộc giàu có bậc nhất tại Việt Nam với chuỗi kinh doanh nhà hàng, khách sạn

Trương gia, Lý Quý: 2 đại gia tộc giàu có bậc nhất tại Việt Nam với chuỗi kinh doanh nhà hàng, khách sạn

Là một trong những gia tộc giàu có bậc nhất tại Việt Nam tuy nhiên 2 gia tộc này lại vô cùng kín tiếng và kiệm lời với báo giới. Gia tộc Lý Quý Lý Quý là một gia tộc … Xem thêm