Học hỏi bí kíp kinh doanh qua những danh ngôn nổi tiếng được nhiều người yêu thích

Học hỏi bí kíp kinh doanh có thể bằng nhiều con đường và hướng đi khác nhau. Cách nhanh nhất để đến với thành công có thể kể đến việc học hỏi qua các danh ngôn của các nhà lãnh đạo nổi tiếng được nhiều người yêu thích. Dưới đây là một số danh ngôn như vậy.

1. Kinh doanh ư? Khá là đơn giản, kinh doanh là tiền của người khác

hoc-hoi-bi-kip-kinh-doanh-qua-nhung-danh-ngon-noi-tieng-duoc-nhieu-nguoi-yeu-thich-1

2. Good business leaders create a vision, articulate the vision, passionately own the vision, and relentlessly drive it to completion.

Một người lãnh đạo kinh doanh tài ba là người có khả năng tạo ra cái nhìn khác biệt, xác định rõ mục tiêu, mạnh dạn nắm lấy mục tiêu và không ngừng thúc đẩy bản thân đạt được mục tiêu

hoc-hoi-bi-kip-kinh-doanh-qua-nhung-danh-ngon-noi-tieng-duoc-nhieu-nguoi-yeu-thich-2

3. Success or failure in business is caused more by the mental attitude even than by mental capacities.

Trong kinh doanh, thất bại hay thành công là do thái độ trong thái độ và cách suy nghĩ nhiều hơn và do khả năng phát triển suy nghĩ đó

NGS68272

4. Genius is one 1% inspiration and 99% percent perspiration.

Thiên tài là tổ hợp của là một phần trăm cảm hứng và còn lại 99 phần trăm là nỗ lực.

hoc-hoi-bi-kip-kinh-doanh-qua-nhung-danh-ngon-noi-tieng-duoc-nhieu-nguoi-yeu-thich-4

5. Don’t worry about failure; you only have to be right once.

Đừng lo rằng bạn sẽ thất bại; bạn chỉ cần đúng một lần thôi

hoc-hoi-bi-kip-kinh-doanh-qua-nhung-danh-ngon-noi-tieng-duoc-nhieu-nguoi-yeu-thich-5

6. We did anything possible just to get revenues so that we could grow and be a real business.

Chúng tôi làm mọi thứ có thể chỉ vì muốn kiếm lại doanh thu, vì thế chúng tôi có thể phát triển và trở thành kinh doanh đích thực.

hoc-hoi-bi-kip-kinh-doanh-qua-nhung-danh-ngon-noi-tieng-duoc-nhieu-nguoi-yeu-thich-6

7. Timing, perseverance, and ten years of trying will make you look like an overnight success.

Chọ đúng thời điểm, nung nấu ý chí trong thời gian dài, điều đó có thể giúp bạn thành công sau một đêm.

hoc-hoi-bi-kip-kinh-doanh-qua-nhung-danh-ngon-noi-tieng-duoc-nhieu-nguoi-yeu-thich-7

8. Art is the beautiful way of doing things. Science is the effective way of doing things. Business is the economic way of doing things.

Nghệ thuật là một con đường đẹp đẽ. Khoa học là một con đường hiệu quả. Kinh doanh là một con đường sinh lợi.

hoc-hoi-bi-kip-kinh-doanh-qua-nhung-danh-ngon-noi-tieng-duoc-nhieu-nguoi-yeu-thich-8

9. You have to be for hard work and frugal spending to get the idea of the ground

Bạn phải sẵn sàng chịu vất vả và chi tiêu tít kiện chỉ để cất cánh cho ý tưởng thành công.

hoc-hoi-bi-kip-kinh-doanh-qua-nhung-danh-ngon-noi-tieng-duoc-nhieu-nguoi-yeu-thich-9

10. The big secret in life is that there is no big secret. Whatever your goal, you can get there if you’re willing to work.

Bí quyết lớn nhất trong đời là chả có bí quyết nào cả. Dù mục tiêu của bạn có là gì đi nữa, bạn có thể đạt được nó bằng cách sẵn sàng làm việc.

hoc-hoi-bi-kip-kinh-doanh-qua-nhung-danh-ngon-noi-tieng-duoc-nhieu-nguoi-yeu-thich-11

11. Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.

Thành công thường đến với những người quá bận rộn với những người bận rộn tìm kiếm nó.

hoc-hoi-bi-kip-kinh-doanh-qua-nhung-danh-ngon-noi-tieng-duoc-nhieu-nguoi-yeu-thich-12

12. Success is the ability to go from failure to failure without losing your enthusiasm.

Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà khồn đánh mất nhiệt huyết

hoc-hoi-bi-kip-kinh-doanh-qua-nhung-danh-ngon-noi-tieng-duoc-nhieu-nguoi-yeu-thich

13. Great works are performed, not by strength, but by perseverance.

Kiệt tác được hoàn thành khồng chỉ bằng sức mạnh mà bằng lòng kiên kỳ

hoc-hoi-bi-kip-kinh-doanh-qua-nhung-danh-ngon-noi-tieng-duoc-nhieu-nguoi-yeu-thich-13

Hi vọng aroma đã cung cấp thông tin bổ ích qua danh sách danh ngôn tiếng anh trong kinh doanh. Chúc các bạn học tập vui vẻ và tành công trong sự nghiệp