Kinh doanh cafe, bảng mô tả công việc quản lý

Quản lý quán cafe – bar là người điều hành quán các công việc từ a-z, từ vị trí nhân sự, phục vụ, tạp vụ,….

 I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

Chức danh  Quản lý Café – Bar Thời gian làm việc
Bộ phận  Café – Bar Ca
Quản lý trực tiếp  Tổng quản lý Ngày nghỉ
Quản lý gián tiếp  Giám đốc điều hành  

 II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Quản lý toàn bộ các hoạt động của bộ phận phục vụ, bar của Café – Bar ….được phân công./.

 III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Stt Nhiệm vụ Diễn giải công việc
1 Quản lý nhân viên –          Đề xuất tuyển dụng các chức danh cho bộ phận Café – Bar .-          Tham gia tuyển chọn và đào tạo NV mới.

–          Tổ chức hướng dẫn, kèm cặp nhân viên theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của Café – Bar .

–          Tổ chức đánh giá kết quả đào tạo và thử việc.

–          Lên lịch công việc cho NV hàng tuần và điều chỉnh phát sinh.

–          Sắp xếp điều động nhân viên thực hiện công việc.

–          Đánh giá kết quả công việc và năng lực của NV định kỳ.

–          Tổ chức thực hiện theo các quy định về quản lý nhân sự của công ty.

2 Quản lý tài chính –         Trực tiếp theo dõi số lượng tiền TIP hàng ngày.-         Trực tiếp ký và theo dõi việc huỷ hoá đơn bán hàng hàng ngày.
3 Quản lý hàng hoá, tài sản –         Trực tiếp ký duyệt mua thực phẩm hàng ngày liên quan đến bộ phận trực thuộc.

–         Trực tiếp kiểm tra và ký xác nhận phiếu yêu cầu xuất kho.

–         Theo dõi số lượng công cụ dụng cụ tài sản hàng tháng, giải trình cho tổng quản lý số lượng hư hỏng, mất mát.

–         Trực tiếp xử lý các loại món ăn bị hư hỏng.

–         Ký các phiều điều chuyển tài sản, thực phẩm, món ăn.

4 Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách –         Trực tiếp giải quyết các khiếu nại của khách.-         Tổ chức việc theo dõi đánh giá sự thoả mãn của khách theo quy trình công ty.

–         Báo cáo Tổng quản lý kết quả giải quyết.

5 Quản lý đặt bàn –          Đầu ca theo dõi lượng khách đặt, kiểm tra việc chuẩn bị đặt tiệc.-          Trực tiếp lên hợp đồng và trình Tổng quản lý duyệt và tổ chức thực hiện.

–          Cùng bếp trưởng lên thực đơn hàng ngày và đặt tiệc.

6 Điều hành công việc –          Giải quyết các sự việc phát sinh liên quan hàng ngày.-          Điều động nhân viên thực hiện công việc.

–          Tổ chức buổi họp đầu ca để hướng dẫn, truyền đạt thông tin cho NV.

–          Tổ chức việc thực hiện theo các yêu cầu, chỉ thị của Tổng quản lý.

–          Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, tuần cho bộ phận Café – Bar và tổ chức thực hiện.

–          Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc.

7 Quản lý tiêu chuẩn phục vụ –         Tổ chức cơ chế giám sát và trực tiếp giám sát việc thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy trình hướng dẫn của Café – Bar .-         Báo cáo kết quả các sự việc hàng ngày cho tổng quản lý.

–         Đề xuất cải tiến các hoạt động của Café – Bar .

8 Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

 IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

Stt Giờ Nội dung công việc
1 Đầu giờ –       Kiểm tra hình thức cá nhân.-       Xem xét các công việc trong ngày, lịch đặt bàn.

–       Xem báo cáo, đề nghị.. của ngày hôm trước.

2 Trong giờ –       Giải quyết các công việc phát sinh.-       Thực hiện công việc theo bản mô tả, lịch công tác tuần và các kế hoạch, công việc liên quan.

–       Đi 1 vòng để kiểm tra toàn bộ hoạt động của Café – Bar vào mỗi đầu ca sáng và chiều.

3 Cuối giờ –       Xem xét các công việc trong ngày, các việc còn tồn đọng .-       Đi 1 vòng kiểm tra các bộ phận 1 lần cuối.

–       Làm báo cáo gửi giám đốc điều hành.

–       Tổng kết biên bản đánh giá công việc trong ngày.

 V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của Café – Bar .

Kinh doanh nhà hàng,  Ngày    tháng   năm 20..

Quản lý nhà hàng xác nhận Phòng HCNS
Giám đốc