Kinh doanh cafe, bảng mô tả công việc tổng quản lý

Tổng Quản lý quán cafe – bar là người điều hành quán các công việc từ a-z, từ vị trí nhân sự, phục vụ, tạp vụ,….

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC TỔNG QUẢN LÝ CAFÉ-BAR

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

Chức danh            Tổng quản lý Thời gian làm việc
Bộ phận            Ban Giám đốc Ca
Quản lý trực tiếp            Giám đốc điều hành Ngày nghỉ
Quản lý gián tiếp            Chủ tịch HDQT  

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Quản lý toàn bộ các hoạt động của Café – Bar …….được phân công./.

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Stt Nhiệm vụ Diễn giải công việc
1 Xây dựng hệ thống quản lý cho Café – Bar Xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng cho Café Bar.Xây dựng các tiêu chuẩn về chất lượng món ăn, thức uống, phục vụ, vệ sinh…cho Café – Bar .Tổ chức thực hiện theo các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ đã ban hành.Giám sát việc thực hiện các quy trình, tổ chức cải tiến các quy trình đó.
2 Kinh doanh và tiếp thị Triển khai, kiểm tra việc sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu trong Café – Bar .Đại diện cho Café – Bar trong việc giải quyết tất cả mối quan hệ với các cơ quan nhà nước, các tổ chức..liên quan đến Café – Bar .Phối hợp với phòng kinh doanh tiếp thị xây dựng kế hoạch marketing và bán hàng cho Café – Bar và tổ chức theo kế hoạch đã được Giám đốc điều hành duyệt.Tổ chức các hoạt động khuyến mãi theo kế hoạch đã được duyệt.

Trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng sử dụng dịch vụ và tổ chức thực hiện.

Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng cho Café – Bar .

Tổ chức hệ thống đánh giá về khách hàng (các nhu cầu của khách, khếu nại, sự thoả mãn) theo quy định của Café – Bar.

Theo dõi khách hàng VIP, khách hàng thân thiết của nhà hàng và trực tiếp gặp gỡ thăm hỏi khách hàng đột xuất và định kỳ.

Trực tiếp giải quyết khiếu nại của khách hàng nếu quản lý Café – Bar vắng mặt hoặc không giải quyết được.

3 Quản lý tài chính Đại diện Café – Bar ký kết hợp đồng với nhà cung cấp theo thẩm quyền được phân công.Nhận báo cáo thu chi hàng ngày từ các bộ phận và tổ chức theo dõi giám sát các báo cáo đó.Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận được giao.Thực hiện các báo cáo thống kê về tài chính được giao.
4 Quản lý nhân sự, hành chính Xây dựng bộ máy nhân sự đảm bảo các yêu cầu được giao.Lập kế hoạch phân tích nhu cầu nhân sự và thông qua Giám đốc điều hành duyệt.Tổ chức việc đào tạo, phân công công việc, đánh giá nhân sự.Tổ chức triển khai, giám sát thực hiện chính sách nhân sự, nội quy của công ty.

Phát triển đào tạo đội ngũ kế cận cho bộ khung quản lý của Café – Bar .

Đảm bảo công tác an ninh trong Café – Bar đạt hiệu quả cao.

5 Quản lý tài sản, hàng hoá Theo dõi và điều chỉnh định mức sử dụng, định mức tồn kho tối thiểu.Theo dõi việc mua hàng hoá theo định mức tồn kho tối thiểu.Theo dõi việc sử dụng tài sản, máy móc định kỳ hàng tháng.Tổ chức việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, bảo hành các loại máy móc thiết bị trong Café – Bar .

Chịu trách nhiệm về việc đổi mới trang thiết bị, tài sản của các bộ phận trong Café – Bar .

6 Điều hành hoạt động kinh doanh Xây dựng các kế hoạch hoạt động năm, quý, tháng, tuần cho Café – Bar .Tổ chức các buổi họp đột xuất, định kỳ để theo dõi, triển khai hoạt động kinh doanh của Café – Bar .Giải quyết các sự vụ phát sinh thuộc thẩm quyền.Chuẩn bị các báo cáo cho Giám đốc điều hành, Hội đồng quản trị theo quy định.

 

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

Stt Giờ Nội dung công việc
1 Đầu giờ Kiểm tra hình thức cá nhân.Xem xét các công việc trong ngày.Xem báo cáo, đề nghị.. của ngày hôm trước.
2 Trong giờ Giải quyết các công việc phát sinh.Đi 1 vòng để kiểm tra toàn bộ hoạt động của Café – Bar.Ăn trưa, ăn tối tại Café – Bar vào giờ cao điểm để kiểm tra việc phục vụ khách.
3 Cuối giờ Xem xét các công việc trong ngày, các việc còn tồn đọng .Đi 1 vòng kiểm tra các bộ phận 1 lần cuối.

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của Café – Bar .

Kinh doanh nhà hàng, Ngày    tháng   năm 20..

TQL xác nhận Phòng HCNS Giám đốc

Bạn có thể tham khảo thêm: