Kinh doanh nhà hàng, kiểm soát bộ phận thu ngân như thế nào?

Kinh doanh nhà hàng là một ngành nghề có nhiều vấn đề cần quan tâm. Trong đó, việc kiểm soát bộ phận thu ngân là việc rất quan trọng mà bạn chú ý. 

1.      Kiểm soát huỷ order:

–         Nhân viên thu ngân phải kiểm tra tất cả các liên huỷ theo quy tắc của quy chế kiểm soát bộ phận bàn.

–         Khi huỷ món luôn luôn phải có chữ ký của người có thẩm quyền, nếu không thì nhân viên thu ngân phải đền tiền.

2.      Phương thức thanh toán:

–         Luôn phải thanh toán bằng bill. Nhân viên thu ngân không tiền hành thanh toán mà không in bill. Đối với trường hợp máy hư thì ghi tay nhưng phải có chữ ký của quản lý nhà hàng.

–         Bill phải được in từ máy tính tiền, không được in từ các phần mềm khác mà công ty không cho phép.

–         Mọi sự sai sót trong việc tính tiền phải có chữ ký của người có thẩm quyền.

thu ngân nhà hàng

3.      Quản lý các sổ order:

–         Nhân viên thu ngân phải mở sổ theo dõi các quyển và số liên order đã giao cho bộ phận bàn, số liên trắng đã nhận được.

–         Nhân viên thu ngân phải báo cáo quản lý nhà hàng ngay trong trường hợp sau:  Nhận một liên order mới nhưng số order không liên tục với số order gần nhất nó (trong cùng một quyển order). Ví dụ: quyển số 89, liên 2325 là liên có số cao nhất đã được ghi, nhưng thu ngân lại nhận được liên tiếp theo là 3227.

–         Nhân viên thu ngân không giao cho người không có trách nhiệm xem, mang các quyển order đi nơi khác.

–         Trường hợp rời khỏi vị trí thì phải cho tất cả các chứng từ vào trong tủ và khoá lại.

4.      Giảm giá:

–         Giảm giá phải có chữ ký của người có thẩm quyền hoặc quẹt thẻ (quẹt thẻ theo mã số).

–         Đối với các thẻ giảm giá của công ty, nhân viên thu ngân phải gạch chéo và bấm vào cùng với bill và order sử dụng cho bàn đó.

5.      Sử dụng hệ thống bill dự phòng:

–         Trường hợp nếu máy tính bị hư thì luôn phải có chữ ký xác nhận của quản lý nhà hàng vào bill, và cuối ngày phải báo cáo cho giám đốc biết.

6.      Quản lý bill, order:

–         Bill được kẹp kèm theo các order phải là bill có chữ ký + ghi rõ họ tên của nhân viên bàn phụ trách thanh toán mới có hiệu lực. Mọi trường hợp không có đủ chữ ký và ghi rõ họ tên thuộc trách nhiệm của thu ngân.

–         Nhân viên thu ngân phải yêu cầu viên bàn chuyển ngay bill có chữ ký của nhân viên bàn phụ trách thanh toán sau khi đã thanh toán xong cho khách. Trường hợp chậm nhất là phải cuối ca đó, không chuyển qua ca chiều hoặc ngày hôm sau. Nếu nhân viên bàn không chuyển thì nhân viên thu ngân phải báo cáo ngay cho quản lý nhà hàng biết trong ca làm việc đó.

–         Nhân viên thu ngân phải giao toàn bộ các bill và các order kèm theo cho thủ quỹ vào sáng ngày hôm sau, kể cả phiếu check order (nếu đã check xong).