151409_e7

Kinh doanh nhà hàng, làm gì khi khách hàng “củ chuối”