Làm thế nào để vạch ra kế hoạch chiến lược kinh doanh khách sạn hiệu quả?

Đối với bất kỳ khách sạn hoặc khu nghỉ mát  nào để duy trì vị trí của nó như là một nhà lãnh đạo, nó phải phân tích môi trường hoạt động hiện tại và tương lai, điều kiện kinh tế và thị trường, người tiêu dùng và du lịch xu hướng của nó, cũng như tình hình cạnh tranh ngày càng phát triển của nó. 

Những khách sạn và khu nghỉ mát tiếp tục, liên tiếp  đạt được thành công là những người có cái nhìn dài hạn, bằng cách thiết lập một kế hoạch chiến lược năm rõ ràng và cập nhật hàng năm. Ngoài ra, các khách sạn nên điều hành và tiếp thị các kế hoạch hàng năm giải quyết các sáng kiến ​​chiến thuật hơn.

Việc tạo ra một kế hoạch chiến lược có hiệu quả, và sử dụng nó như một công cụ ra quyết định, sẽ giúp đảm bảo sức khỏe tài chính trong tương lai của khách sạn và lợi nhuận. Các yếu tố của kế hoạch chiến lược nên bao gồm:

1. Tầm nhìn

Tầm nhìn phác thảo những gì người kinh doanh phấn đấu để đạt được. Nó là một cuộc gọi tình cảm và trực quan đến vũ khí mà các ổ đĩa hành vi của nhân viên và cơ cấu tổ chức. Nhân viên phải luôn trau dồi tầm nhìn, đặt ra câu hỏi rằng: Là những gì chúng ta đang làm hiện nay có phù hợp với tầm nhìn dài hạn không?,  Nếu không ; Tại sao chúng ta làm việc đó”. Tầm nhìn nên được sử dụng để hỗ trợ khách sạn hoặc khu nghỉ mát của bạn và bất kỳ doanh thu của nó và những nỗ lực tiếp thị.

2. Dự định chiến lược

Các Intents chiến lược được trên diện rộng nhưng xác định rõ ràng mục tiêu hướng dẫn các định hướng chiến lược của công ty. Những mục tiêu này được dựa trên một sự hiểu biết chung của thành công, văn hóa, vv và cung cấp khuôn khổ cho Công ty phát triển và đo hành động chống lại. Ví dụ “để phát triển thị phần và lợi nhuận.”

3. Mục tiêu chiến lược

Mục tiêu chiến lược liên quan đến kết quả đó, tăng cường vị thế kinh doanh tổng thể của tổ chức và sinh lực cạnh tranh. “Để tăng thị phần bằng cách thâm nhập thị trường mới như thị trường giải trí và dược phẩm.” “Để phát triển lợi nhuận bằng cách kiểm soát chi phí tiếp thị dựa trên  ngưỡng đầu tư.

4. Các chỉ số hoạt động chính

Các chỉ số hoạt động chính là biện pháp quan trọng được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau để theo dõi như thế nào một doanh nghiệp đang đạt được những mục tiêu định lượng của nó.

Kế hoạch này nên ưu tiên các sáng kiến ​​dựa trên mục tiêu của khách sạn và thành lập các chỉ số hiệu suất chính. Một phân tích SWOT, xu hướng thị trường và xem xét, phân tích cạnh tranh cũng như bất kỳ các yếu tố cần thiết khác mà sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn trong thời gian dài nên được nêu trong Kế hoạch chiến lược để hỗ trợ tầm nhìn, chiến lược Intents và mục tiêu chiến lược.

Hãy xem xét những điều sau đây vì nó liên quan đến vị trí cạnh tranh của khách sạn : độ tuổi sở hữu của bạn là gì? Làm thế nào thường xuyên tân trang và cập nhật cơ sở của bạn? Thị trường mục tiêu của bạn là gì ?. Những thị trường bạn muốn thu hút hoặc mở rộng vào? Những loại tài sản được mở mà sẽ cạnh tranh với bạn (ví dụ: nhiều khách sạn hiện nay đang bắt đầu cạnh tranh các sản phẩm ở-khách sạn mới) mư22à đang thành công và tại sao? xu hướng phát triển mà có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn (ví dụ: spa, chăm sóc sức khỏe) là gì? Những loại thu nhập từ đầu bạn có thể mong đợi bằng cách tận dụng những xu hướng?

5. Kiến thức bản thân người vạch ra kế hoạch

Một trong những yếu tố quan trọng trong việc phát triển kế hoạch  là kiến ​​thức của bạn và sự hiểu biết về các xu hướng hiện tại và tiến hóa – ở cả cấp địa phương và toàn cầu – và làm thế nào chúng ảnh hưởng đến khách sạn của bạn. Xu hướng đang thúc đẩy sự tăng trưởng này bao gồm – sự phổ biến ngày càng tăng của du lịch gia đình, một sự bùng nổ về nhu cầu cho các spa và các chương trình chăm sóc sức khỏe liên quan đến một sự quan tâm ngày càng tăng trong các kỳ nghỉ văn hóa hay học tập, nhu cầu người tiêu dùng để dành tài sản của mình bằng cách tạo ra những trải nghiệm độc đáo

Khi một khách sạn có thể thu hút khách hàng, tuy nhiên, nó là quan trọng hơn bao giờ hết để giữ chân khách hàng đó. Đảm bảo, ở mức tối thiểu, mà một số tiện mỗi ngày có sẵn là bắt buộc. Ví dụ, một trong những xu hướng cụ thể mà đã nổi lên là sự bùng nổ thật sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin liên lạc cá nhân. Duy trì kết nối với truy cập Internet nâng cấp là rất quan trọng đối với nhiều khách hàng của bạn, và điều này chỉ đúng đối với các khách hàng giải trí như nó là dành cho các giám đốc điều hành du lịch. Các khách sạn hàng đầu thế giới, ví dụ, đã có thêm một tiêu chuẩn chất lượng mới cho quá trình kiểm tra của họ trong năm nay: kết nối WI FI ở khu vực công cộng của khách sạn của họ.
Khi những xu hướng mới xuất hiện, tình hình cạnh tranh  liên tục thay đổi. Từ góc độ người tiêu dùng, nhu cầu và nhu cầu của du khách ngày nay rất khác với những gì họ được năm hay mười năm trước đây. Khả năng đánh giá những nhu cầu, và thích ứng với hoạt động của bạn gặp họ, sẽ giúp đảm bảo sự thành công trong tương lai của bạn.
Tương ứng với điều này, nó là cần thiết để duy trì sự linh hoạt trong môi trường ngày nay. Nó là điều cần thiết để nuôi dưỡng một tư duy của khả năng thích ứng trong hoạt động và chiến lược.