Những danh ngôn kinh doanh thành công của mọi thời đại

Muốn kinh doanh thành công thì cần đến có bí quyết, muốn có bí quyết hay cần phải trải qua những kinh nghiệm thực tế. Các nhà kinh doanh được mệnh dai là đại tại của thế giới, họ cũng phải trải qua rất nhiều kinh nghiệm thực tế mới đúc rút được bí quyết thành công. Từ những kinh nghiệm quý báu đó, mới có được những danh ngôn bất hủ trong kinh doanh. Cùng điểm lại những danh ngôn kinh doanh thành công có nghĩa cực sâu sắc của các nhà kinh doanh nổi tiếng dưới đây:

1. Alexandre Dumas

Alexandre Dumas

– Kinh doanh ư? Khá là đơn giản, kinh doanh là tiền của người khác

“Business? It’s quite simple; it’s other people’s money.”

 2. Thomas Hardy

– Một người lãnh đạo kinh doanh tài ba là người có khả năng tạo ra cái nhìn khác biệt, xác định rõ mục tiêu, mạnh dạn nắm lấy mục tiêu và không ngừng thúc đẩy bản thân đạt được mục tiêu.

“Good business leaders create a vision, articulate the vision, passionately own the vision, and relentlessly drive it to completion.”

3. Walter Scott

– Trong kinh doanh, thất bại hay thành công là do thái độ trong thái độ và cách suy nghĩ  nhiều hơn và do khả năng phát triển suy nghĩ đó

“Success or failure in business is caused more by the mental attitude even than by mental capacities”.

4. Thomas Edison

– Thiên tài là tổ hợp của là một phần trăm cảm hứng và còn lại 99 phần trăm là nỗ lực

“Genius is one 1% inspiration and 99% percent perspiration”

5. Drew Houston

– Đừng lo rằng bạn sẽ thất bại; bạn chỉ cần đúng một lần thôi.

“Don’t worry about failure; you only have to be right once.”

6. Mark Pincus

– Chúng tôi làm mọi thứ có thể chỉ vì muốn kiếm lại doanh thu, vì thế chúng tôi có thể phát triển và trở thành kinh doanh đích thực.

“We did anything possible just to get revenues so that we could grow and be a real business.”

7. Biz Stone

Biz Stone

– Chọ đúng thời điểm, nung nấu ý chí trong thời gian dài, điều đó có thể giúp bạn thành công sau một đêm.

“Timing, perseverance, and ten years of trying will make you look like an overnight success.”

8. Elbert Hubbard

– Nghệ thuật là một con đường đẹp đẽ. Khoa học là một con đường hiệu quả. Kinh doanh là một con đường sinh lợi.

“Art is the beautiful way of doing things. Science is the effective way of doing things. Business is the economic way of doing things.”

9. Garrett Camp

– Bạn phải sẵn sàng chịu vất vả và chi tiêu tít kiện chỉ để cất cánh cho ý tưởng thành công.

“You have to be for hard work and frugal spending to get the idea of the ground”

10. Oprah Winfrey

Oprah Winfrey

– Bí quyết lớn nhất trong đời là chả có bí quyết nào cả. Dù mục tiêu của bạn có là gì đi nữa, bạn có thể đạt được nó bằng cách sẵn sàng làm việc.

“The big secret in life is that there is no big secret. Whatever your goal, you can get there if you’re willing to work.”

11. Henry David Thoreau (1817 – 1862)

– Thành công thường đến với những người quá bận rộn với những người bận rộn tìm kiếm nó.

“Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.”

12. Winston Churchill (1874 – 1955)

– Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà khồn đánh mất nhiệt huyết

“Success is the ability to go from failure to failure without losing your enthusiasm.”