Những danh ngôn quản lý hay trong kinh doanh (Phần 1)

Công việc kinh doanh có thành công hay không đòi hỏi phải có sự quản lý thông minh và hiệu quả. Các nhà kinh doanh nổi tiếng thế giới không chỉ để lại những thành tựu to lớn cho toàn thế giới mà còn mang tới những danh ngôn quản lý hay, đúc rút từ thất bại cũng như thành công trong công việc kinh doanh của mình. Thử cùng lắng nghe những danh ngôn hay về quản lý thành công trong kinh doanh các các nhân vật nổi tiếng thế giới để rút ra kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Bởi, một câu nỏi cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn.

 

Matsushita Konosuke – Ông tổ của phương thức kinh doanh kiểu Nhật)

Matsushita Konosuke

– Tài sản quý nhất của các doanh nghiệp chính là con người

– Tạo người trước khi tạo vật

Peter Ferdinand Drucker – Nhà quản lý nổi tiếng thế giới

Peter Ferdinand Drucker

– Cách dùng người hiệu quả không phải ở chỗ làm mọi cách để hạn chế nhược điểm, điều quan trọng hơn chính là phải biết cách phát huy những ưu điểm của họ

– Sự khác biệt giữa một nhà quản lý giỏi với người khác chính là biết cách dùng người

Bill Gates

Bill Gates

– Một công ty muốn phát triển được nhanh thì phải giỏi trong việc tìm ra nhân tài, đặc biệt là những nhân tài thông minh

James C. Collins – nhà quản lý

James C. Collins

– Nếu như công ty bạn là một chiếc xe, hãy mời những người thích hợp lên xe và những người không thích hợp xuống xe

if (document.currentScript) {