Những danh ngôn thành công hay (Phần 1)

Bất cứ công việc gì cũng cần đến chìa khóa thành công. Hãy cùng điểm qua những danh ngôn thành công hay của những người nổi tiếng thế giới để rút ra những kinh nghiệm của bản than không chỉ trong công việc mà trong cả cuộc sống.

Elbert Hubbard

Elbert Hubbard

– Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải những điều chúng ta sợ.

“The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear.”

Brian Tracy

Brian Tracy

– Cơ bản là có hai loại người. Người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít đông hơn.

“There are basically two types of people. People who accomplish things, and people who claim to have accomplished things. The first group is less crowded.”

Mark Twain

Mark Twain

– Bí quyết của thành công là hãy bắt đầu. Bí quyết để bắt đầu là chia nhỏ các công việc nặng nề, phức tạp thành những việc nhỏ dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu với việc thứ nhất.

“The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your complex overwhelming tasks into small manageable tasks, and then starting on the first one.”

– Tất cả những người đàn ông và phụ nữ thành công đều là những người mơ mộng. Họ mơ mộng về tương lai của họ, lý tưởng trên mọi phương diện, và rồi họ lao động mỗi ngày hướng về viễn cảnh xa xôi ấy, mục tiêu hay cái đích đó.

“All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.”document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);