Những danh ngôn thành công hay (Phần 2)

Để đúc rút được những kinh nghiệm cuộc sống cho bản thân không chỉ từ những trải nghiệm cá nhân mà cũng phải học hỏi từ những người đi trước, những người nổi tiếng đã có đóng góp không nhỏ cho cả thế giới. Hãy thử cùng điểm lại các danh ngôn thành công hay của những nhân vật bất hủ của mọi thời đại:

Albert Einstein

Albert Einstein

– Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.

“Strive not to be a success, but rather to be of value”

Mark Twain

Mark Twain

– Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.

“To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.”

Thomas Edison

Thomas Edison

– Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động.

” I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.”

Elbert Hubbard

Elbert Hubbard

– Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công.

“How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success.”

Helen Keller

Helen Keller

– Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.

” Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.”