Những danh ngôn thành công hay (Phần 3)

Bât cứ công việc gì cũng cần đến chìa khóa thành công. Hãy cùng điểm qua những danh ngôn thành công hay của những người nổi tiếng thế giới để rút ra những kinh nghiệm của bản than không chỉ trong công việc mà trong cả cuộc sống.

Frank Tyger

– Để thành công, bạn phải sẵn lòng thất bại.

“To be successful, you’ve got to be willing to fail.”

Winston Churchill

Winston Churchill

– Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”

William Arthur Ward

– Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại; chỉ đơn giản là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công.

“Men never plan to be failures; they simply fail to plan to be successful.”

Albert Schweitzer

Albert Schweitzer

– Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.”

Thi Định Nhu

“Cuộc đời này là như thế đấy, đàn ông tìm kiếm giàu sang, phụ nữ tìm kiếm đàn ông. Đàn ông hy sinh phụ nữ để tạo dựng thành công cho chính mình, phụ nữ hy sinh chính mình để tạo dựng thành công cho đàn ông. Nếu chúng ta phải hy sinh nhiều thế thì tuyệt đối không được hy sinh cho nhầm người.”