Những danh ngôn thành công hay (Phần 4)

Sự tác động trực tiếp từ những câu danh ngôn nổi tiếng mọi thời đại sẽ giúp bạn đúc rút nhiều bài học sự nghiệp, rút ngắn con đường kinh doanh của bạn đến thành công nhanh hơn. Cùng theo dõi tiếp những danh ngôn thành công hay dưới đấy để có những kinh nghiệm nhỏ cho bản thân:

Dale Carnegie

Dale Carnegie

– Người ta hiếm khi thành công nếu không làm điều mình thấy vui thích.

“People rarely succeed unless they have fun in what they are doing.”

Elbert Hubbard

Elbert Hubbard

– Ranh giới giữa thành công và thất bại nhỏ tới mức chúng ta hiếm khi biết được mình đã vượt qua nó khi nào: nhỏ tới mức chúng ta thường đứng trên nó mà không ý thức được.

“The line between failure and success is so fine that we scarcely know when we pass it: so fine that we are often on the line and do not know it.”

Voltaire

Những danh ngôn thành công hay (Phần 4)

– Để thành công trong thế giới này, chỉ ngu xuẩn là không đủ, anh cũng phải biết xử thế.

“To succeed in the world it is not enough to be stupid, you must also be well-mannered.”

John Adams

John Adams

– Chúng ta không thể đảm bảo thành công, nhưng chúng ta có thể xứng đáng với thành công.

“We cannot insure success, but we can deserve it.”

Walter Scott

– Để thành công, thái độ cũng quan trọng ngang bằng khả năng.

“For success, attitude is equally as important as ability.”

} else {