Những danh ngôn thành công hay (Phần 5)

Để đạt được những thành công trong công việc và cuộc sống không chỉ đồi hỏi sự nỗ lực của bản thân mà cũng là sự học hỏi kinh nghiệm của những thế hệ đi trước. Kinh nghiệm hay cũng đã được đúc rút từ những nhân vật nổi tiếng thế giới qua những danh ngôn bất hủ của mọi thời đại. Hãy cùng thử lắng nghe những danh ngôn thành công hay để từ đó có những bài học nhỏ cho bản thân trong cuộc sống:

Dale Carnegie

danh ngôn

Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được.

“Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.”

Steve Jobs

danh ngôn

– Tôi nghĩ nếu bạn làm điều gì đó và thu được kết quả tốt đẹp, bạn nên đi tiếp để làm những điều tuyệt vời khác, đừng dừng chân lại quá lâu. Hãy tìm xem nên làm gì tiếp.

“I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.”

 (Khuyết Danh)

– Bạn không cần phải thức đêm để thành công; bạn chỉ cần tỉnh táo vào ban ngày.

“You don’t have to stay up nights to succeed; you have to stay awake days.”

William James

William James

– Chính thái độ của chúng ta khi bắt đầu một việc khó khăn sẽ ảnh hưởng lên kết quả thành công nhiều hơn bất cứ điều gì khác.

” It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome.”

Henry David Thoreau

– Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại.

“Men are born to succeed, not to fail.”

}