Những danh ngôn thành công hay (Phần 9)

Hãy cũng điểm lại những danh ngôn thành công hay của những nhân vật nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn với toàn thế giới để đúc rút ra những kinh nghiệm quý báu cho bản thân, từ đó vươn tới những thành công xa hơn trong cuộc sống, công việc.

Restu Mustaqim

– Mặt trời sẽ không rơi chỉ vì ngày hôm nay bạn vấp ngã, nhưng nó sẽ lại mọc để đi cùng bạn tới thành công.

“The sun won’t fall just because you fail today, but it will rise again to accompany you reach the success.”

William James

Những danh ngôn thành công hay (Phần 9)

Thành công hay thất bại phụ thuộc nhiều vào thái độ hơn là vào năng lực. Những người thành công hành động như thể họ đã thành đạt, hay đang thưởng thức điều gì đó. Không lâu sau, nó trở thành hiện thực. Hành động, quan sát, cảm thấy thành công, hành xử theo điều đó, và bạn sẽ kinh ngạc vì kết quả tích cực.

“Success or failure depends more upon attitude than upon capacity. Successful men act as though they have accomplished or are enjoying something. Soon it becomes a reality. Act, look, feel successful, conduct yourself accordingly, and you will be amazed at the positive results.”

Jennifer Leigh Youngs

Những danh ngôn thành công hay (Phần 9)

– Thành công trong cuộc sống không tự nhiên mà đến. Bạn cần phải có thái độ sống, khát vọng và cả sự chấp nhận.

“Success in life isn’t a given-it costs attitude,ambition and acceptance.”

Louise Hay

Những danh ngôn thành công hay (Phần 9)

– Những hạn chế chỉ là cơ hội để trưởng thành. Tôi dùng chúng làm bước đệm để đi tới thành công.

“Limitations are merely opportunities to grow. I use them as stepping-stones to success.”

Khuyết danh

– Sự nhiệt tình quan trọng hơn mọi tiện ích khác. Nó sẽ tìm được giải pháp khi dường như giải pháp không hề có, và nó sẽ đạt được thành công ở nơi mà người ta nghĩ không thể thành công.

“Enthusiasm is more important than any other commodity. It will find solutions when none are apparent, and it will achieve success where none is thought possible.”