Những thủ tục cần làm khi kinh doanh nhà hàng, quán ăn, quán cafe

Kinh doanh quán ăn, nhà hàng là hoạt động phổ biến của số đông hộ kinh doanh, công ty. Trước khi bắt đầu kinh doanh thì người kinh doanh cần lưu ý các quy định sau:

I. Quy định về đăng ký kinh doanh nhà hàng

Thủ tục khi diễn ra hoạt động kinh doanh chỉ được phép tiến hành khi đã đăng ký đủ thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Giấy phép kinh doanh trong trường hợp này chi làm 03 nhóm

1. Đăng ký kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp: Loại hình này phù hợp với hoạt động kinh doanh lớn hoặc trung bình.

2. Đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh: Loại hình này phù hợp với hoạt động kinh doanh trung bình hoặc nhỏ.

3. Cá nhân kinh doanh: Loại hình này phù hợp với hoạt động kinh doanh rất nhở. Trường hợp cá nhân kinh doanh dù không có giấy phép chứng minh đã đăng ký kinh doanh nhưng hàng tháng cá nhân vẫn phải kê khai thu nhập để nộp thuế theo hình thức khoán thì mới đáp ứng đúng quy định của pháp luật.

thủ tục đăng kí kinh doanh nhà hàng

Bạn có thể tham khảo thêm tại

Kinh doanh nhà hàng, mở quán ăn bình dân có phải đăng ký kinh doanh và khai thuế không?

II. Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm trong kinh doanh nhà hàng

Tùy theo quy mô mà sau khi đăng ký kinh doanh cá nhân, tổ chức phải xin giấy phép thủ tục đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc có cam kết chấp hàng về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau khi hoàn thiện 02 quy định này thì việc kinh doanh quán ăn, nhà hàng mới được bắt đầu. Ngoài ra bất kỳ hoạt động kinh doanh nào cũng phải tuân theo quy định riêng của địa phương về quy hoạch chỗ để xe và các điều về vi phạm trật tự xã hội của địa phương. Cá nhân, tổ chức khi kinh doanh cũng cần lưu ý thêm vấn đề này.