Phương pháp đào tạo nhân viên nhà hàng

Đào tạo nhân viên một cách chính xác là điều cần thiết cho bất cứ nhà hàng nào mong muốn sự thành công. Ngành dịch vụ thực phẩm là một ngành có sự liên kết sâu sắc với khách hàng. Nhân viên của bạn cần phải chú ý đến nhu cầu của khách hàng trong khi thể hiện được phong cách riêng trong nhà hàng của bạn.

Ngành công nhiệp nhà hàng được thử thách qua chất lượng và tốc độ của dịch vụ. Nhân viên của bạn phải học được cách quản lý những khó khăn này một cách hiệu quả và quá trình đào tạo nhân viên sẽ giúp doanh nghiệp của bạn đạt được mục tiêu này. Không có cách nào hoàn toàn chính xsc để có thể đào tạo một đội ngũ nhân viên phục vụ nhà hàng hoàn hảo; thay vào đó, tốt nhất chúng ta nên chọn và kết hợp các phương pháp để đáp ứng những tình hình và nhu cầu cụ thể.

Làm mẫu

dao-tao-nhan-vien-1

Việc có một huấn luyện viên làm mẫu  những gì mà các học viên hay nhân viên của bạn cần phải học sẽ là một biện pháp tốt. Các nhân viên cần học tập và quan sát một cách kỹ lưỡng để có thể tái thực hiện sau này trong các trường hợp thích hợp. Bạn có thể tiến hành thực hiện biện pháp này bằng cách cho người trực tiếp hướng dẫn các nhân viên hoặc cho các nhân viện thực hành dựa theo các video đào tạo.

Phương pháp shadowing

Shadowing là phương pháp “đuổi theo” những gì bạn đã nghe, hoặc đã nhìn thấy giống như là một cái “bóng” (Shadow) vậy.

Shadowing là một hình thức trực tiếp của việc làm mẫu. Trong phương pháp này các học viên sẽ đi theo những người hướng dẫn của mình trong khi người hướng dẫn đó thực hiện công việc của mình. Phương pháp này mang lại cho các học viên cảm giác cụ thể về công việc trước khi cố gắng để thực hiện trách nhiệm của mình. Họ cũng có thể quan sát các nhân viên dày dạn xử lý các tình huống thực tế trong nhà hàng.

Hướng dẫn

Đây là một hình thức đào tạo thụ động, trong đó các học viên sẽ được được chỉ đường dẫn lối qua lời nói hoặc bằng văn bản cách để làm thế nào để thực hiện một nhiệm vụ. Hướng dẫn bằng văn bản là một phương pháp khá hữu ích. Nó cũng có thể được sử dụng như một bản ghi đào tạo để đảm bảo các kiến thức được đào tạo là phù hợp và các thông tin được cung cấp cho học viên là thống nhất.

Hiệu suất giám sát

dao-tao-nhan-vien-2

Các học viên nhận được kinh nghiệm thực tế bằng cách thực hiện các công việc trong khi được một huân luyện viên giám sát. Phương pháp này cho phép các huấn luyện viên quan sát sự tiến bộ và trình độ của học viên với trong từng công việc. Ngoài ra, học viên có thể nhận được hướng dẫn và lời khuyên từ các huân luyện viên.

Nhập vai

dao-tao-nhan-vien-3

Trong phương pháp nhập vai, các học viên sẽ thực hiện công việc của mình trong khi các huân luyện viên sẽ đóng vai làm một khách hàng. Phương pháp này cung cấp cho học viên một cơ hội để trải nghiệm cảm giác áp lực và những tình huống mà họ có thể sẽ gặp phải trong công việc. Việc sử dụng phương pháp này giúp xây dựng sự tự tin và kinh nghiệm cho các nhân viên trước khi họ thực sự bước vào công việc của mình.

}