Quản lý nhà hàng

RSS

Marketing nhà hàng tại địa phương, quá khó hay do sự lười biếng của nhà hàng?

Marketing nhà hàng tại địa phương, quá khó hay do sự lười biếng của nhà hàng?

Benjamin Franklin đã nói, "năng lượng và kiên trì chinh phục tất cả mọi thứ", và câu nói của ông có thể dùng trong trường hợp nói về việc marketing tại địa phương của các … Xem thêm