Quy chế kiểm soát bộ phận pha chế trong kinh doanh nhà hàng, quán cafe

Cụ thể hóa công việc – Tránh thất thoát – Kiểm soát đầu vào và đầu ra của sản phẩm, định lượng đồ uống, đó là những gì kinhdoanhnhahang.vn mong muốn ở “Quy chế kiểm soát bộ phận pha chế

QUY CHẾ KIỂM SOÁT BỘ PHẬN PHA CHẾ

  1. Nhận hàng:

–         Trưởng bộ phận hoặc người được uỷ quyền phải trực tiếp nhận hàng đảm bảo đủ số lượng, đúng chất lượng.

–         Nếu hàng không đúng yêu cầu thì phải báo ngay cho bộ phận mua hàng xử lý thông tin.

–         Khi nhận hàng bắt buộc phải có bên giao hàng, đại diện bộ phận pha chế và kế toán giám sát quá trình giao nhận.

pha chế

  1. Định lượng đồ uống:

–         Bộ phận pha chế phải pha đồ uống theo đúng định lượng đã được công ty phê duyệt.

–         Đối với các loại đồ uống do thiếu NVL thì: nếu dưới 10 % thì phải báo cho Quản lý hỏi ý kiến giải quyết.

  1. Sử dụng NVL chế biến:

–         Nhân viên không được mang các loại NVL khác vào khu vực pha chế để chế biến cho nhu cầu của bộ phận, các bộ phận khác hay bán cho khách hàng.

–         NVL pha chế phải đạt tiêu chuẩn theo quy định của Quán, các phần không đạt phải được loại bỏ, nếu nằm vào trường hợp huỷ thì phải huỷ theo quy định.

  1. Nhận đồ uống pha chế:

–         Nhân viên chỉ pha đồ uống…khi đã nhận được phiếu in nhà bếp từ bộ phận Thu ngân in ra, và không chấp nhận Order bằng miệng.

–         Bộ phận không được pha chế đồ uống cho nhân viên kể cả các bộ phận khác trừ trường hợp được yêu cầu từ Giám đốc công ty theo quy chế test thức uống.

–         Nếu Quản lý yêu cầu bằng miệng, Nhân viên có thể làm thức uống và xuất cho bộ phận bàn nhưng không quá 5 loại thức uống và sau đó phải yêu cầu bộ phận bàn ghi phiếu Order và chuyển ngay cho bộ phận Thu ngân để nhập vào máy và in phiếu tính tiền.

  1. Huỷ nguyên vật liệu:

–        Việc huỷ nguyên vật liệu phải được thực hiện đúng theo quy trình huỷ NVL.