Câu chuyện thành công của Colleen & Stephen Sheehan cùng xe thức ăn di động Delacata (Phần 2)

Câu chuyện thành công của Colleen & Stephen Sheehan cùng xe thức ăn di động Delacata (Phần 2)

(Tiếp phần 1) Quản lý kinh doanh Nếu bạn được tạo ra một dòng thời gian trong quá trình kinh doanh của mình, đó sẽ là những gì? Colleen: Vào tháng 1 năm 2012 chúng tôi … Xem thêm

Câu chuyện thành công của Colleen & Stephen Sheehan cùng xe thức ăn di động Delacata (Phần 1)

Câu chuyện thành công của Colleen & Stephen Sheehan cùng xe thức ăn di động Delacata (Phần 1)

Cuộc phỏng vấn này được thực hiện vào ngày 1/9/2015 bởi Anthony St. Clair của trang Liveplan.com với Colleen và Stephen Sheehan, đồng chủ sở hữu xe thức ăn di động nổi … Xem thêm