James Freeman – ông chủ Blue Bottle Coffee: Nhà tiên phong trong phong trào cà phê phin

James Freeman – ông chủ Blue Bottle Coffee: Nhà tiên phong trong phong trào cà phê phin

James Freeman là một người “đam mê cà phê một cách điên cuồng” – người đã và đang nỗ lực thay đổi về cách thưởng thức cà phê cũng như tạo ra một loại cà phê mới trong một … Xem thêm