Câu chuyện khởi nghiệp và quá trình tạo nên chuỗi cà phê nổi tiếng 3fe của Colin Harmon

Câu chuyện khởi nghiệp và quá trình tạo nên chuỗi cà phê nổi tiếng 3fe của Colin Harmon

Nói chuyện với Colin Harmon – ông chủ chuỗi cà phê nổi tiếng 3fe, chúng ta có thể thấy được toàn cảnh bức tranh khởi nghiệp của một người đàn ông cống hiến hết mình vì … Xem thêm