Đàm Đức Dương, chủ nhà hàng Nhật Bản Daikon Foods: “Quản lý nhân sự tốt, điều quan trọng nằm ở khâu đào tạo”

Đàm Đức Dương, chủ nhà hàng Nhật Bản Daikon Foods: “Quản lý nhân sự tốt, điều quan trọng nằm ở khâu đào tạo”

Hà Nội vốn là một thành phố có bề dày ẩm thực bậc nhất cả nước. Xưa người Hà Nội có bát phở bò truyền thống, nay người Hà Nội tiếp thu tinh hoa ẩm thực từ khắp nơi trên … Xem thêm