Kinh doanh nhà hàng, mở quán ăn bình dân có phải đăng kí kinh doanh và khai thuế không?

Kinh doanh nhà hàng, mở quán ăn bình dân có phải đăng kí kinh doanh và khai thuế không?

Những người chỉ bán tạp hóa nhỏ lẻ, hoặc thực hiện dịch vụ trông giữ xe, cắt tóc… không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, họ vẫn phải tuân thủ nghĩa vụ … Xem thêm