J. Williard Marriott – Chủ nhân tập đoàn kinh doanh khách sạn hùng mạnh nhất trên thế giới

J. Williard Marriott – Chủ nhân tập đoàn kinh doanh khách sạn hùng mạnh nhất trên thế giới

J.W Marriott – người sáng lập đồng thời là CEO của tập đoàn Marriott International nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn lớn nhất thế giới. Con người và sự … Xem thêm