Làm thế nào để quản lý thực phẩm và đơn giá thực phẩm trong nhà hàng? (Phần 2)

Làm thế nào để quản lý thực phẩm và đơn giá thực phẩm trong nhà hàng? (Phần 2)

Đây là yếu tố quan trọng nhất trong việc định giá thực đơn. Bạn phải biết chi phí khách hàng của bạn sẽ bỏ ra để được phục vụ. Nếu không biết khách hàng sẽ trả cho bạn … Xem thêm