Nguyễn Văn Hiệu – giám đốc nhà hàng Nhã Viên: “Quản lý nhà hàng là nghề con mọn, phải tận tụy, phải sâu sát”

Nguyễn Văn Hiệu – giám đốc nhà hàng Nhã Viên: “Quản lý nhà hàng là nghề con mọn, phải tận tụy, phải sâu sát”

Quản lý nhà hàng là nghề con mọn, lúc nào cũng phải tận tuỵ, phải sâu sát từng ly từng tý. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng đã giúp anh Nguyễn … Xem thêm