Nguyễn Mạnh Huy – Câu chuyện về anh nhân viên giao hàng trở thành chủ quán Rome Deli

Nguyễn Mạnh Huy – Câu chuyện về anh nhân viên giao hàng trở thành chủ quán Rome Deli

Cùng với sự phát triển của thời đại, nền ẩm thực của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang ngày càng được mở rộng, thực sự đa dạng và phong phú với vô vàn món ăn … Xem thêm