Tại sao Starbucks thành công ở thị trường Trung Quốc còn những hãng cà phê khác thì không?

Tại sao Starbucks thành công ở thị trường Trung Quốc còn những hãng cà phê khác thì không?

Khoảng 14 năm trước, tôi đã gặp một doanh nhân, người muốn mở một cửa hàng cà phê tại Trung Quốc. Tôi không bao giờ nghĩ rằng việc kinh doanh cà phê sẽ được triển khai … Xem thêm