Cùng nhìn lại cuộc đời & sự nghiệp của một trong những nữ đầu bếp nổi tiếng nhất trong lịch sử, Julia Child

Cùng nhìn lại cuộc đời & sự nghiệp của một trong những nữ đầu bếp nổi tiếng nhất trong lịch sử, Julia Child

Julia Child Carolyn McWilliams sinh năm 1912 ở Pasadena, Canifornia. Bà mất ngày 13/8/2004. Julia Child là một đầu bếp, tác giả và nhân vật truyền hình Mỹ. Bà được công … Xem thêm