Chương trình tính tiền đơn giản, miễn phí cho nhà hàng, quán ăn, quán cafe mới mở

Chương trình tính tiền đơn giản, miễn phí cho nhà hàng, quán ăn, quán cafe mới mở

Bạn mới bước đầu vào công cuộc kinh doanh nhà hàng, quán ăn, quán cafe và luôn đau đầu về công việc quản lý hàng hóa, tính tiền, tuy nhiên bạn chưa cần đến những phần mềm … Xem thêm