Làm thế nào để tìm ra được thị trường ngách trong quá trình thâm nhập vào cộng đồng thương mại nhượng quyền?

Làm thế nào để tìm ra được thị trường ngách trong quá trình thâm nhập vào cộng đồng thương mại nhượng quyền?

Thông thường một sản phẩm hay một doanh nghiệp thu hút được nhiều khách hàng là do chất lượng, uy tín và mẫu mã của họ. Tuy nhiên, trong thời đại kinh tế thị trường, mọi … Xem thêm