Câu chuyện cuộc đời Tony Tan Caktiong – từ một chàng thanh niên bán kem trở thành ông chủ đế chế thức ăn nhanh huyền thoại

Câu chuyện cuộc đời Tony Tan Caktiong – từ một chàng thanh niên bán kem trở thành ông chủ đế chế thức ăn nhanh huyền thoại

“Từ khởi đầu đầy khiêm tốn vươn lên đỉnh cao thế giới” là những từ xúc tích nhất để tóm gọn lại câu chuyện cuộc đời của Tony Tan Caktiong, hiện đang là chủ tich và CEO … Xem thêm